Met Mining & More wil Het Vervolg de diverse gevolgen van mijnactiviteit in de Belgisch Limburgse regio op een zo interactief mogelijke manier verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten. Dit betekent dat we in onze tours belang hechten aan architecturale herinneringen, maar evenzeer aan sociale gevolgen. De lokale eigenheid van de volledige regio staat centraal in onze werking. Dankzij onze minibus blijven we niet binnen de stadsmuren, maar tonen we de Mijnstreek in zijn geheel. Zowel in de tours als in de ontmoetingen met lokale sleutelfiguren bewaakt en actualiseert Het Vervolg steeds de lijn verleden-heden-toekomst met een groot respect voor erfgoed en multiculturele identiteit. Het Vervolg geeft dan ook bewust de bewoners van de Mijnstreek zelf een rol in het overdragen en ontsluiten van hún erfgoed.